Llibre auto-editat per Ignasi Blanch, Raúl Vélez, Jan Barceló i Ferran Orta.